Kariera
 
Nasz proces rekrutacji
 
 
 

KARIERA
Poznaj kilku z nas
Co możemy Ci zaoferować?
Nasz proces rekrutacji
Studenci i absolwenci
Aktualnie poszukujemy

Nasz proces rekrutacji

Firma Ventor mając na uwadze, zadowolenie i potrzeby Klienta, zwraca bardzo dużą uwagę, na szczegółowy i skuteczny proces rekrutacji na stanowiska robotnicze. Głównym jej narzędziem jest tzw. site test czyli praktyczna weryfikacja umiejętności kandydata przeprowadzana zgodnie z panującymi normami.

Poniżej pokażemy Ci w jaki sposób wybieramy naszych pracowników:

Cel Rekrutacji:
Celem procesu rekrutacji jest skuteczna weryfikacja i ocena kandydatów do pracy w Ventor Energi Sp. z o.o. w zakresie wiedzy i umiejętności na wymaganym stanowisku pracy.

Odpowiedzialność za rekrutację:
  • Główny specjalista ds. rekrutacji i oceny odpowiedzialny jest za wybranie najlepszych kandydatów z pośród bazy na podstawie doświadczenia, certyfikatów, referencji oraz świadectw pracy. Przeprowadza on także rozmowę kwalifikacyjną mającą na celu sprawdzenie osobowości kandydata oraz komunikacji w grupie.
  • Główny specjalista ds. szkoleń odpowiedzialny jest za sprawdzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej kandydata na podstawie przeprowadzonego site testu.
Przebieg rekrutacji:
Narzędzie Site Test:
Służy do weryfikacji umiejętności pracowników. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zarówno modele, jak i stworzone warunki, mają odzwierciedlać środowisko pracy panujące na projektach. Obecnie przeprowadza się site-testy dla poniższych zawodów:
  • Izoler
  • Monter konstrukcji stalowych
  • Monter rurociągów
  • Spawacz konstrukcji stalowych
  • Spawacz rurociągów
  • Malarz
  • Oczyszczacz (piaskarz)
 
do góry

Created by Vilsone