O nas
 
Nasza strategia
 
 
 

O NAS
Ventor w skrócie
Nasza strategia
Nasza struktura
Nagrody i wyróżnienia

Nasza strategia

Istotą działania naszej firmy są:
 1. Montaż instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, ogrzewania nadmuchowego, izolacji przemysłowych, konstrukcji stalowych i rurociągów oraz ochrona antykorozyjna w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej o relatywnej do poziomu jakości cenie przy maksymalnym zadowoleniu Klientów krajowych jak i zagranicznych, będącym rekomendacją do dalszych kontraktów i rozwoju firmy.
 2. Rekrutacja i wynajem pracowników, ponieważ najważniejszą wartością naszej firmy są ludzie, kierujący się podstawowymi zasadami: profesjonalizm, jakość, lojalność.
Poprzez nieustany rozwój firmy oraz indywidualne podejście do klienta świadczymy w pełni profesjonalne i zgodne z oczekiwaniami usługi. Będąc wiernym zasadzie biznesowej uczciwości zapewniamy bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak i naszym kontrahentom na wszystkich etapach realizacji projektu.
Politykę systemu zarządzania realizujemy poprzez:
 • pewność działania, operatywność i partnerskie stosunki we współpracy z Klientami, Dostawcami, Podwykonawcami i innymi stronami zainteresowanymi,
 • obserwację rynku oraz reagowanie na potrzeby, opinie i oczekiwania zgłaszane przez naszych obecnych i potencjalnych Klientów,
 • egzekwowanie odpowiedniej jakości usług oraz spełniania wymagań jakościowych, środowiskowych i bhp od naszych Podwykonawców,
 • stosowanie w naszej działalności wyrobów o najwyższej jakości, bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska, nabywanych u kwalifikowanych Dostawców uznanych na rynku krajowym i zagranicznym,
 • terminowe wykonywanie zadań powierzonych przez Klientów,
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i dobór środków zapewniających bezpieczną pracę,
 • kształtowanie pozytywnej atmosfery pracy,
 • zapewnienie pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a także zwiększenie świadomości pracowników w zakresie wymagań jakościowych oraz bezpiecznego wykonywania pracy, m.in. przez system szkoleń i motywacji,
 • monitorowanie, przegląd, weryfikowanie i okresową ocenę skuteczności i adekwatności przyjętej polityki stanowiącej ramy do corocznie zakładanych mierzalnych celów, oraz przykładanie wagi, aby wszyscy pracownicy byli informowani i rozumieli politykę i wynikające z niej cele, a tym samym przyczyniali się do jej urzeczywistniania, poprzez należyte wykonywanie swoich powierzonych obowiązków i uprawnień.
Prezes Zarządu
Janusz Urbanik
 
do góry

Created by Vilsone