Odpowiedzialny biznes
 
BHP
 
 
 

ODPOWIEDZIALNY BIZNES
Nasze wartości
BHP
Działalność społeczna
Nasz biuletyn

BHP

Naszym nadrzędnym celem jest troska o zdrowie i życie pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku. Główne założenia tego działania wyznacza wewnętrzna polityka BHP. 

Staramy się wdrażać w życie hasło BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO, stale ulepszając naszą kulturę bezpieczeństwa. Wierzymy, że poprzez właściwe zachowanie, sposób postępowania, zyskujemy nie tylko przewagę konkurencyjną, ale przede wszystkim stwarzamy przyjazne warunki pracy. Świadomość pośród naszych pracowników jest budowana w czasie codziennych odpraw czy też miesięcznych spotkań. Cyklicznie opracowujemy "Temat BHP", w którym  uwzględniane są bieżące sprawy, przytaczane pozytywne zachowania. Co więcej, uczestniczymy w szkoleniach oraz prowadzimy politykę otwartego dialogu. Tylko bowiem w takich warunkach jesteśmy w stanie identyfikować zagrożenia i przyczynić się do ich eliminacji.


W celu zapewnienia najwyższych standardów w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy firma Ventor wdrożyła system zarządzania BHP w oparciu o normę ISO 45001:2018.

 
do góry

Created by Vilsone