Nasz zespół

Prezes Zarządu

Janusz Urbanik

Dyrektor Generalny

Piotr Urbanik

Główny specjalista ds. projektów zagranicznych

Adriana Bar

Dyrektor techniczno – produkcyjny

Marcin Ciecieręga

Asystent Zarządu

Anna Lewandowska

Główny specjalista ds. kadr i płac

Maria Sikora

Kierownik ds. personalnych, koordynacji projektów i szkoleń

Iga Szczepańska

Główny specjalista ds. BHP i jakości

Lidia Świerczek

Front office

Ewelina Wójcik

Kierownik działu projektów krajowych

Piotr Wyszyński

Główny księgowy

Maria Zając

Koordynator Projektów

Konrad Przyszowiec

Koordynator Projektów

Alicja Cieślak

Koordynator Projektów

Piotr Kopeć