Nasz zespół

Prezes Zarządu

Janusz Urbanik

Dyrektor Generalny

Piotr Urbanik

Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju biznesu

Łukasz Kulpa

Główny specjalista ds. projektów zagranicznych

Adriana Bar

Asystentka Zarządu

Anna Lewandowska

Główny specjalista ds. kadr i płac

Maria Sikora

Główny specjalista ds. BHP i ochrony środowiska

Beata Sokołowska

Kierownik ds. personalnych, koordynacji projektów i szkoleń

Iga Szczepańska

Kierownik działu infrastruktury i IT

Krzysztof Szymaszek

Front office

Ewelina Wójcik

Główny księgowy

Maria Zając

Koordynator projektów

Konrad Przyszowiec

Koordynator projektów

Alicja Cieślak

Koordynator projektów

Piotr Kopeć

Koordynator projektów

Marianna Nowicka