Nasz zespół

Prezes Zarządu

Janusz Urbanik

Dyrektor Generalny

Piotr Urbanik

Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju biznesu

Łukasz Kulpa

Główny specjalista ds. projektów zagranicznych

Adriana Bar

Asystentka Zarządu

Anna Lewandowska

Główny specjalista ds. kadr i płac

Maria Sikora

Główny specjalista ds. BHP i ochrony środowiska

Beata Sokołowska

Kierownik ds. personalnych, koordynacji projektów i szkoleń

Iga Szczepańska

Kierownik działu infrastruktury i IT

Krzysztof Szymaszek

Front office

Ewelina Wójcik

Kierownik działu projektów krajowych

Piotr Wyszyński

Główny księgowy

Maria Zając

Koordynator projektów

Konrad Przyszowiec

Koordynator projektów

Alicja Cieślak

Koordynator projektów

Piotr Kopeć

Koordynator projektów

Marianna Nowicka