Misja, wizja, wartości

MISJA

Misją spółek jest utrzymywanie pozycji lidera w wynajmowaniu personelu i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu budownictwa przemysłowego oraz wentylacji i klimatyzacji. Kierujemy się najwyższymi światowymi standardami jakości wykonywanych usług, w pełni bezpiecznych, ekonomicznych i ekologicznych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa.

 

WIZJA
Spółki VENTOR są dobrze znanymi marki na rynku polskim i europejskim. Jesteśmy wiodącym dostawcą usług dla norweskich gigantów z zakresu budownictwa przemysłowego branży gas & oil, a także ekspertem w dziedzinie leasingu personelu. Specjalizujemy się w produkcji prefabrykatów instalacji wentylacyjnych oraz do izolacji ciepło-zimnochronnych dla  szerokiego wachlarza klientów. Oferowane przez nas usługi i produkty cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród stałych klientów jak i stale powiększającego się grona nowych partnerów biznesowych. Nieustanny rozwój, doskonalenie i budowanie dobrych relacji biznesowych pociąga za sobą utrzymywanie stałej i sprawdzonej sieci klientów.  Naszą ideą jest utrzymywanie balansu pomiędzy maksymalizacją zysku i wydajności pracy, przy jednoczesnym działaniu w zgodzie z prawem i na rzecz pracowników. Spółki VENTOR przywiązują dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu. Nadrzędną wartością są dla nas ludzie. Stwarzamy przyjazne miejsce pracy, które przyciąga i inspiruje pracowników do nieustannego rozwoju. Mając na uwadze dobro lokalnej społeczności, Spółki od lat angażują się w różnorakie inicjatywy społeczne wspierając sport dzieci i młodzieży, a także angażują się w akcje charytatywne. Ważnym aspektem działalności na rzecz lokalnej społeczności jest wsparcie szkolnictwa. Spółka Ventigros objęła patronat w lokalnym Zespole Szkół Zawodowych nad klasami o specjalności monter izolacji przemysłowych i blacharz izolacji przemysłowych, poszerzając tym samym bazę przyszłych pracowników.

 


WARTOŚCI
Wartości Spółek VENTOR kształtują się w obrębie pasji, odpowiedzialności i integralności w utrzymywaniu najwyższej jakości świadczonych usług i  dostarczanych produktów. W każdym obszarze działalności dokładamy starań, aby spełnić oczekiwania klientów. Poprzez nieustany rozwój Spółek oraz indywidualne podejście do realizowanych projektów świadczymy w pełni profesjonalne i zgodne z oczekiwaniami usługi. Będąc wiernym zasadzie biznesowej uczciwości, Ventor zapewnia bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak i swoim kontrahentom na wszystkich etapach realizacji projektu. Silne Przywództwo i odwaga w kształtowaniu lepszej przyszłości są wyznacznikiem naszych działań.  Jesteśmy otwarci na ambitne wyzwania i zmiany. Tworzymy zespół i wykorzystujemy zbiorową mądrość naszych pracowników. Wyznacznikiem sukcesu Spółek i wysokich standardów pracy są działania oparte o etyczne normy, a także wdrożona polityka „ Społecznej odpowiedzialności biznesu”. W zatrudnieniu przeciwstawiamy się wszelkim oznakom dyskryminacji i przestrzegamy zasady Corporate Social Responsibility.