Strona główna » Oferty pracy » Inspektor ds. zabezpieczeń antykorozyjnych

Inspektor ds. zabezpieczeń antykorozyjnych

12 maja 2021

Miejsce pracy: Norwegia

Obowiązki

Wymagania

  • Certyfikat FROSIO Level III
  • Potwierdzenie doświadczenia i umiejętności w postaci świadectw pracy, certyfikatów, referencji
  • Znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu dobrym

Oferujemy

  • Pracę w systemie rotacyjnym (np. 2 tygodnie pracy w Norwegii, 2 tygodnie odpoczynku w Polsce)
  • Wynagrodzenie według stawek obowiązujących w Norwegii
  • Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i transport

Istnieje również możliwość wysłania swojego CV na adres rekrutacja@ventor.com.pl, jednakże dane pozyskane przez nas z w/w portalu będą brane pod uwagę w pierwszej kolejności.

Przesłane CV powinny zawierać następującą klauzulę:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Spółki Ventigros Sp. o.o., Ventor Energi Sp. o.o. zlokalizowane w Dębicy (ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica), Ventor Energi Norge AS oraz Ventor Constuction AS z siedzibą, Verven 42, 4014 Stavanger, NORWEGIA, dla celów rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), zwanego RODO , a także wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dot. wizerunku, zgodnie z art. art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Mam prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

/